Untitled Document

KHOPA HOUSE

khopa Bird house

KHOPA BIRDS HOUSE

एक घर पक्षांसाठी

एक काळ होता चिमण्या पाखरांच्या किलबिलाटाने पहाटे जाग यायची. एक घास चीऊचा, एक घास काऊचा असे म्हणत आई बाळाला घास भरवायची पायऱ्यावर बसून तांदूळ निवडता निवडता भातकोट्या बरोबर चार दोन दाणे तांदूळ अंगणात टाकले जायचे आणि चिउंचा , थवा त्यावर ताव मारायचा. अंगणात वाळवण होती एकंदर काय चिमण्या पाखरांची उदार्निवाहाची सोय होती. कौलारू घरे होती, घरात कोनाडे असायची त्यांच्या वळचणीला पाखरे घरटे करायची. एकंदर माणसांवर ज्या पक्ष्यांच जीवन चक्र चक्र होत ते अगदी सुरळीत चालू होत.

Read More...